top of page

Tjenester

Byggmester Sondre Lillebo AS gir deg takst, tilstandsvurdering, verdivurdering og mer i Trysil, Engerdal og omegn.

Eierskifterapport/ tilstandsrapport

Eierskifterapport™ er tilstandsrapporten med faglig rammeverk som benyttes ved boligsalg i Norge. Dette er rapporten enhver kjøper og selger bør kreve ved en bolighandel – Ikke mere, ikke mindre.
Rapporten er enkel, men likevel en grundig tilstandsrapport som tar utgangspunkt i avhendingsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres som regel grundigere undersøkelser der det erfaringsmessig oppstår konflikter mellom kjøper og selger.
I og med at det kun er fagfolk som kan utføre denne rapporten vil den mest sannsynlig fremstå som den grundigste og tryggeste rapporten i markedet.
Rapportene leveres kun av takstmenn tilknyttet BMTF.

Verdi- og lånetakst

Verditakst kan brukes før et salg, lånefinansiering samt refinansiering av boliger. Taksten anslår verdien av selve bygningsmassen og tomten.

Dette avgjøres av faktorer som bygningsmassens generelle stand, feil og mangler, solforhold, utsikt og beliggenhet. 


Verdi- og lånetakst brukes primært ved omsetning av eiendommer hvor eieren bor i boligen eller når eiendommen skal omsettes uten at eierskifteforsikring blir tegnet. Den benyttes også ved finansiering og refinansiering av eiendommer.

Reklamasjonstakst

Har du kjøpt en bolig som ikke tilfredsstiller dine forventninger, eller som har mangler du ikke ble opplyst om ved kjøp? Da er det aktuelt med en reklamasjonstakst. 
Byggmester Sondre Lillebo AS hjelper deg med å utarbeide en rapport som detaljert beskriver mangelen eller skaden som er blitt oppdaget.

Skadetakst

Skade på eiendom kan skje ved vannskade eller andre uforutsette hendelser.
Byggmester Sondre Lillebo AS hjelper deg med å kartlegge skaden, og utarbeider en rapport med et kostnadsoverslag for utbedring.

Andre tjenester

Vi tilbyr også andre tjenester som:

- Forhåndstakst.

- Arealmåling av bygninger.

- Fagkyndig bistand til forbrukere ved prosjekter som tilbygg eller oppgradering av bolig.

Prisliste

Prisliste for våre takseringstjenester. Andre oppdrag prises etter forespørsel.

Håndverkstjenester

Byggmester Sondre Lillebo AS har lang og bred erfaring innen bygg- og anleggsbransjen, og bidrar gjerne for å hjelpe deg med å realisere dine byggeprosjekter.

Ta kontakt

Uavhengig kontroll

Byggmester Sondre Lillebo AS tilbyr obligatorisk uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet i bolig og fritidsbolig.  

Uavhengig kontroll av bolig og fritidsbolig omfatter kontroll av våtrom og lufttetthet. Denne typen kontroll er i hovedsak en kontroll av utførelsen.

Våtrommet kontrolleres i utførelsesfasen, og gjennomføres etter at tettesjiktet er påført og gjennomføringer er forseglet. Men før overflatemateriell som fliser, belegg og lignende er montert.

Lufttetthet kontrolleres ved å påse at det foreligger dokumentasjon fra tetthetsprøvning av tilnærmet ferdigstilt bygning, og at måltallet er innenfor forskriftskravet.

bottom of page